укр рус

логотип 2-2 i.png 

1.  Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації/ Department of Brain Vascular Pathology

2.  Відділ нейроінфекцій та розсіяного склерозу/ Department of Neuroinfections and Multiple Sclerosis

3.  Відділ дитячої психоневрології та пароксизмальних станів/  Department of Child Psychoneurology and Paroxysmal Conditions

4.  Відділ нейропсихокібернетики/ Department of Neuropsychocybernetics

5.  Відділ функціональної нейрохірургії з групою патоморфології/ Department of Functional Neurosurgery with the Group of Pathomorphology

6.  Відділ клінічної, соціальної та дитячої психіатрії/ Department of Clinical, Social and Child Psychiatry

7.  Відділ пограничної психіатрії/ Department of Borderline Psychiatry

8.  Відділ невідкладної психіатрії і наркології/ Department of Urgent Psychiatry and Narcology

9.  Відділ медичної психології/ Department of Medical Psychology

10.Відділ  клінічної та соціальної наркології/ Department of Clinical and Social Narcology

11. Відділ наукової організації неврологічної і  психіатричної  допомоги, патентно-ліцензійної роботи  та інформаційного забезпечення/ Department of Scientific Management of Neurological and Psychiatric Care, Patent and License Work, and Informational Provision

12. Лабораторія нейрофізіології, імунології та біохімії/ Laboratory of Neurophysiology, Immunology and Biochemistry

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009