укр рус

 логотип 1-2-3.png
Важливою передумовою організації Інституту була наявність у Харкові однієї з найстаріших у нашій країні великої Губернської земської психіатричної лікарні, відкритої в 1796 році.
На базі цієї лікарні (Сабурової дачі) працювали такі талановиті психіатри як П.І.Ковалевський, М.В.Краінський, В.О.Гіляровський, О.О. Говсєєв, М.І.Мухін і інші.
П.І. Ковалевський, очолюючи кафедру психіатрії Харківського університету, у 1880 р. випустив перший російський підручник з психіатрії, що витримав 4 перевидання, а в 1883 р. почав видавати перший вітчизняний журнал "Архів психіатрії, неврології і судової патології".
Одержують всесвітнє визнання праці М.В.Краінського з епілепсії, що були удостоєні премій Бельгійської і Нью-Йоркської академій наук.
О.І.Ющенко став основоположником біохімічного напрямку в психіатрії.
Організатором і першим директором Інституту став широко відомий у країні і за рубежем невролог, Заслужений професор О.І. Гейманович. У 1926 році, поряд з цим інститутом, на Сабуровій дачі був організований Український інститут клінічної психіатрії і соціальної психогігієни. Організатором і першим директором Інституту був учень В.М.Бехтєрєва і І.П.Павлова, основоположник генетичного напрямку в психіатрії, академік В.П.Протопопов. Це був високоерудований психіатр-клініцист, талановитий організатор, видатний вчений в області патофізіології вищої нервової діяльності.
Для задоволення зростаючих потреб практичної охорони здоров'я виникла необхідність перебудови системи наукового забезпечення, організації великих комплексних науково-дослідних структур нового типу.
 
    

 
  
Ющенко
Олександр Іванович
 Ковалевський
Павло Іванович

 Протопопов
Віктор Павлович

 Гейманович
Олександр Йосифович

 
У зв'язку з цим у 1932 р. на базі Українського науково-дослідного психоневрологічного інституту, Українського інституту клінічної психіатрії і соціальної психогігієни і психоневрологічного факультету Медичного інституту було створено Всеукраїнську психоневрологічну академію.
Першим Президентом Академії стала Затонська Е.С.
Для вирішення поставлених перед Академією задач у її структурі були розгорнуті такі інститути:
Інститут клінічної психоневрології, до складу якого ввійшли 10 клінік (3 неврологічних, 5 психіатричних, 1 клініка неврозів і 1 нейрохірургічна);
Інститут експериментальної психоневрології, в складі 13 лабораторій (5 морфологічних, 7 експериментально-фізіологічних і 1 біохімічна );
Інститут психоневрології дитинства (в складі: психоневрологічна і психіатрична клініки, відділ соціальної психоневрології і психогігієни дитинства);
Інститут соціальної психоневрології в складі 7 відділів;
Інститут психології (в складі відділу загальної і генетичної психології та відділу клінічної психології);
    
    
 Інститут психоневрологічних кадрів (до його складу входили: ВУЗ і робітфак при ньому, технікум і курси санітарів). Крім цього, Інститут кадрів керував підготовкою аспірантів і удосконаленням лікарів-психоневрологів.
Таким чином, Українська психоневрологічна академія являла собою унікальну поліфункціональну установу, що сприяла значному розвитку психоневрології не тільки в Україні, але і у всьому Радянському Союзі. Серед професорів Інституту й Академії були широко відомі в СРСР і за рубежем неврологи - академік О.М.Грінштейн, заслужений професор О.І.Гейманович, академік І.М.Филимонов, нейроморфолог - член-кор. АМН СРСР Л.І.Смирнов, фізіолог - академік Г.В.Фольборт, психологи - академік О.Р.Лурія й академік О.М.Леонтьєв, психіатри - академік О.І.Ющенко, Заслужений діяч науки Т.І.Юдін, академік В.П.Протопопов, академік Е.А.Попов, професор К.І.Платонов і ін.
У довоєнний період в неврології велика увага приділялася інфекційній патології нервової системи. У клінічних і лабораторних умовах комплексно і поглиблено досліджували епідемічний енцефаліт (О.І.Гейманович, Г.Д.Лещенко, І.М.Филимонов).
Великим досягненням у фізіології і патології вегетативної нервової системи стали роботи О.М Грінштейна, монографія якого "Шляхи і центри нервової системи" протягом тривалого часу була настільною книгою неврологів країни.
    
    
 Нейрохірургічний відділ Інституту був одним з найбільших у СРСР утворень нейрохірургічного профілю, де З.І.Геймановичем, Л.І.Смирновим, М.С.Горбачовим були розроблені техніки цілої низки нейрохірургічних операцій.
В області психіатрії актуальними були дослідження шизофренії, малярійних і висипнотифозних психозів, психопатології епідемічного енцефаліту, епілепсії, алкоголізму (О.І.Ющенко, Т.І. Юдін, В.П.Протопопов, Є.О.Попов). К.І. Платоновим були закладені теоретичні і практичні основи психотерапії.
У психологічному секторі вивчалися вищі психічні функції у їх генезі та деструкції. Загальнотеоретичними основами робіт було вивчення взаємозв'язку психології і фізіології. У плані клінічної психології центральним було визначення ролі внутрішньої мови і її зміна у низці синдромів кіркової патології, вивчення механізмів формування афазій, алексій, аграфій, агнозій (О.Р.Лурія, О.М.Леонтьєв).
Багато уваги приділялося питанням соціальної психоневрології і психогігієни, розробці принципів і методів організації усіх видів психоневрологічної допомоги.
В Інституті розроблялися клінічні проблеми дитячої неврології і психіатрії.
Напередодні і в роки Великої Вітчизняної війни в Інституті активно розроблялася тематика оборонного значення.
У повоєнний час багато уваги приділялося питанням психоневрологічної реабілітації інвалідів Великої Вітчизняної війни. В ці роки в Інституті працювали такі відомі вчені, як професори Л.Б.Литвак, Н.П.Татаренко, О.С.Вальшонок, А.І.Плотічер, Й.М.Аптер, А.Н.Шогам, І.Й.Шогам, М.Е.Телешевська, П.І.Коваленко, Н.К.Ліпгарт.
21.08.2017

Співпраця з Європейською Психіатричною Асоціацією (ЄПА)

NPAs-2017-m.jpg

детальніше...

05.07.2017



Шановні колеги! Повідгомляємо, що 3-6 березня 2018 року у м. Ніцці (Франція), відбудеться  26 - й  Європейський конгрес з психіатрії.
детальніше...

22.06.2017

Шановні друзі та колеги!  Маємо велику честь та задоволення анонсувати Перший Український регіональний конгресс Controversies in Neurology, який відбудеться в Україні в м. Київ 23-24 листопада 2017 року. Місце проведення – PREMIER HOTEL RUS, Київ, вул. Госпітальна, 4.

Ми щиро запрошуємо всіх зацікавленених долучитися до проведення цього унікального заходу.

детальніше...

15.06.2017

Вельмишановні колеги!
Ми раді повідомити вам, що за активної участі Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та фармацевтичної компанії «ЕВЕР Фарма» з 2017 р. відновлено випуск російськомовної версії авторитетного міжнародного журналу International Journal of Stroke. Пропонуємо вашій увазі електронний варіант видання на нашому сайті.

детальніше...

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009