укр рус

логотип 2-2 i.png 

XVII всесвітній психіатричний конгрес

 
  

World Psychiatric Association (WPA) - асоціація національних психіатричних товариств, метою якої є поліпшення знань і навичок, що необхідні для роботи у сфері психічного здоров'я та допомоги пацієнтам з психічними розладами. Членами WPA на теперішній час є 138 товариств-членів з 118 країн, які представляють більше 200 000 психіатрів.
Кожні 3 роки WPA організує та проводить Всесвітній психіатричний конгрес.
Черговий XVII Конгрес відбувся 8-12 жовтня 2017 р. у м. Берлін (Німеччина). Девіз Конгресу: «Психіатрія 21-го століття: контекст, полеміка, відповідальність».
Протягом 5-ти днів на Конгресі проведено 900 сесій. У роботі Конгресу взяли участь більше 10 000 учасників. Наукова програма стосувалася всебічного розвитку профілактики, діагностики, терапії та реабілітації.
Основні теми Конгресу:
1. Психіатрія та суспільство.
2. Запобігання психічним хворобам і підтримка психічного здоров'я.
3. Психічне здоров'я на робочих місцях.
4. Психічне здоров'я мігрантів.
5. Підготовка психіатрів та інших фахівців у сфері психічного здоров'я.
6. Епідеміологія та чинники ризику психічних розладів.
7. Психотерапія і фармакотерапія.
8. Дослідження, моделі допомоги та політика у сфері психічного здоров'я.
9. Насильство та травма.
10. Сучасні погляди на механізми формування психічних розладів (шизофренії, біполярних розладів, деменції, залежностей, невротичної патології).
11. Вікові аспекти психічного здоров'я.
У ході Конгресу було проведено лекції, симпозіуми, дебати, а також спільні засідання психіатрів, споживачів допомоги та осіб, що здійснюють догляд у сім'ях.
Конгрес проходив під патронатом WPA та Німецької асоціації психіатрії, психотерапії та психосоматики (DGPPN).

                                                                                                  ****
WorldPsychiatricAssociation(WPA)- ассоциация национальных психиатрических обществ, целью которой является улучшение знаний и навыков, необходимых для работы в сфере психического здоровья и помощи пациентам с психическими расстройствами. Членами WPA в настоящее время являются 138 обществ-членов из 118 стран, которые представляют более чем 200 000 психиатров.
Каждые 3 года WPA организовывает и проводит Всемирный психиатрический конгресс.
Очередной XVII Конгресс состоялся 8-12 октября 2017 года в г. Берлине (Германия). Девиз Конгресса: «Психиатрия 21-го века: контекст, полемика, ответственность».
За 5 дней на Конгрессе прошло 900 сессий. В работе Конгресса приняли участие более 10 000 участников. Научная программа касалась всестороннего развития профилактики, диагностики, терапии и реабилитации.
Основные темы Конгресса:
1. Психиатрия и общество.
2. Предотвращение психических заболеваний и поддержка психического здоровья.
3. Психическое здоровье на рабочих местах.
4. Психическое здоровье мигрантов.
5. Подготовка психиатров и других специалистов в сфере психического здоровья.
6. Эпидемиология и факторы риска психических расстройств.
7. Психотерапия и фармакотерапия.
8. Исследования, модели помощи и политика в сфере психического здоровья.
9. Насилие и травма.
10. Современные взгляды на механизмы формирования психических расстройств (шизофрении, биполярных расстройств, деменции, зависимостей, невротической патологии).
11. Возрастные аспекты психического здоровья.
В ходе Конгресса были проведены лекции, симпозиумы, дебаты, а также совместные заседания психиатров, потребителей помощи и лиц, осуществляющих уход в семьях.
Конгресс проходил под патронатом WPA и Немецкой ассоциации психиатрии, психотерапии и психосоматики (DGPPN).

НА ГОЛОВНУ

 

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009