укр рус

логотип 2-2 i.png 

Марута Наталія Олександрівна

заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», керівник відділу неврозів і пограничних станів Інституту, заступник Голови ГО "Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України", доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки України, академік АНВО.
Стаж науково-педагогічної діяльності професора Н.О. Марути складає 33 роки, вона є автором 449 наукових праць, з них 12 монографій, 6 учбових посібників, 12 винаходів, 25 методичних рекомендацій.
Н. О. Марута - науковий керівник багатьох НДР, які виконувались Інститутом у різні роки і виконуються зараз, пріоритетних для країни науково-технічних комплексних відомчих та цільових державних програм з проблем психіатрії та наркології. Н. О. Маруті притаманне високе почуття нового, багатогранність пріоритетних напрямів досліджень. Вона з успіхом поєднує знання і практичну діяльність в галузі психіатрії, наркології, медичної психології, нейрофізіології, що у великому ступені визначає успішне вирішення актуальних сучасних проблем нейронаук. 

Основні напрямки досліджень Н. О. Марути стосуються проблем епідеміології, нейробіології, патоморфозу, транскультуральних особливостей, новітніх методів терапії та профілактики психічних та поведінкових розладів. Клінічні дослідження проф. Н.О. Марути спрямовані на вивчення сучасних проявів та механізмів формування невротичних порушень, першого психотичного епізоду, біполярних та депресивних розладів, суїцидальної поведінки.
Багато Н. О. Марута працює над аналізом стану психіатричної і наркологічної допомоги в Україні і її удосконаленням, є автором та співавтором багатьох проектів документів та постанов для МОЗ, НАМН України, Верховної ради, Кабміну та інших.
Н. О. Марута має високий рейтинг науковця, практика, організатора науки і педагога. Очолює Експертну Проблемну Комісію МОЗ та НАМН України «Психіатрія та медична психологія», є членом Експертної Ради ДАК МОН України з психіатрії, членом Центрального Формулярного Комітету МОЗ України, заступником головного редактора часопису «Український вісник психоневрології» та членом редакційної колегії ще 5 журналів.
Великий внесок Н. О. Марути у розвиток вітчизняної психіатрії і з погляду підготовки фахівців вищої кваліфікації для кафедр вищих медичних закладів України та профільних лікувальних установ. Вона сформувала свою наукову школу, підготувала 21 кандидата і 10 доктори медичних наук, які працюють у різних кінцях України і підтримують постійні творчі зв'язки зі своїм вчителем. Зараз під її керівництвом виконуються 6 кандидатських та 3 докторських дисертацій.
Багато часу Н. О. Марута приділяє міжнародному співробітництву, в межах Всесвітньої та Європейської психіатричних асоціацій, творчо співпрацює з науковими та практичними установами Польщі, Греції, Німеччини, Фінляндії та Ізраїлю, бере активну участь у роботі Всесвітніх і Європейських конгресів, симпозіумів.
Н. О. Маруту нагороджено Почесними грамотами Верховної Ради України, МОЗ та НАМН України, Харківської обласної держадміністрації, відзнаками МВС України та ін.

 

Інформація станом на вересень 2014 року


Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009