укр рус

логотип 2-2 i.png 

Перелік патентів, виданих Державною службою інтелектуальної власності України співробітникам Інституту в 2016 році

№ п/п

Номер патента (19)(11)(13)

Назва (54)

Номер заявки (21)

Дата подання заявки (22)/ дата, з якої є чинними права на корисну модель (24)

Винахідники (72)

Власники (73)

1

UA 109371 U

Спосіб подолання резистентності у хворих на змішаний епізод біполярного афективного розладу

u 2016 01479

18.02.2016/25.08.2016

Підкоритов В.С.,(UA)

Сєрікова О.І.,(UA)

Скринник О.В., (UA)

Український С.О., (UA)

Сєрікова О.С (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

2

UA 108523 U

Спосіб лікування хворих похилого віку з постінсультною деменцією

u 2015 12558

21.12.2015/25.07.2016

Міщенко Т.С., (UA)

Здесенко І.В (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)


Перелік патентів, виданих Державною службою інтелектуальної власності України співробітникам Інституту в 2015 році


№ п/п

Номер патента (19)(11)(13)

Назва (54)

Номер заявки (21)

Дата подання заявки (22)/ дата, з якої є чинними права на корисну модель (24)

Винахідники (72)

Власники (73)

1

UA 97299 U

Спосіб діагностики хвороби Вільсона-Коновалова

u 2014 09437

26.08.2014/10.03.2015

Волошина Наталія Петрівна (UA), Волошин-Гапонов Іван Констянтинович (UA), Лекомцева Євгенія Володимирівна (UA), Горбач Тетяна Вікторівна (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

2

UA 97357 U

Спосіб лазеротерапії в лікуванні хворих на екзогенні депресивні розлади з суїцидальною поведінкою

u 2014 10720

01.10.2014/10.03.2015

Малихіна Наталія Анатоліївна (UA), Ткаченко Тетяна Володимирівна (UA),  Лакинський Роман Вікторович (UA), Матузок Едуард Геннадійович (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

3

UA 97313 U

Спосіб лікування тяжкого алкогольного делірію

u 2014 09870

08.09.2014/10.03.2015

Задорожний Володимир (UA),                 Лінський Ігор Володимирович (UA), Юрченко Микола Павлович (UA)

 

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

4

UA 97176 U

Спосіб діагностики стану синхронізуючих систем мозку за показниками дельта-сну

u 2014 06384

10.06.2014/10.03.2015

Сухоруков Віктор Іванович (UA),                   Бовт Юлія Вікторіна (UA),                      Забродіна Людмила Петрівна (UA),  Сухоруков Віктор Вікторович (UA), Міщенко Владислав Миколайович (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

 5

 UA 99455 U

Спосіб лікування осіб з резистентною до терапії алкогольною залежністю

 u2014
12119

 10.11.2014/10.06.2015

 Артемчук К.А., (UA)
Лінський І.В (UA)

 Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

 6

 UA 103632 U

 Спосіб комплексного лікування хворих на тривожну депресію

 u 2015 05889

 15.06.2015/25.12.2015

 Марута Н.О.,(UA) Панько Т.В.,(UA) Каленська Г.Ю.,
(UA)
Федченко В.Ю.,(UA) Марута О.С.(UA)

  Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

 7

 UA 103664 U

 Спосіб лікування цефалгічного синдрому, обумовленого венозною дисциркуляцією

 u 2014 09437

 22.06.2015/25.12.2015

 Коршняк В.О. (UA)

 Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

 8

  UA 101596 U

 Спосіб оптимізації лікування хворих на хворобу Паркінсона

 u 2015 02096

 10.03.2015/25.09.2015

 Богданова І.В.(UA)

 Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

 9

 UA 101571 U

 Спосіб корекції екстрапірамідних порушень в експерименті

 u 2015 12558

 02.03.2015/25.09.2015

 Берченко О.Г., (UA)
Тіткова А.М. (UA)

 Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA) Перелік патентів, виданих Державною службою інтелектуальної власності України співробітникам Інституту в 2014 році

 

№ п/п

Номер патента (19)(11)(13)

Назва (54)

Номер заявки (21)

Дата подання заявки (22)/ дата, з якої є чинними права на корисну модель (24)

Винахідники (72)

Власники (73)

1

UA 92810 U

Спосіб лікування шизоафективного розладу

u 2014 01765

24.02.2014/10.09.2014

Підкоритов Валерій Семенович (UA), Сєрікова Ольга Іванівна (UA),                Скринник Ольга В’ячеславівна (UA), Бредня Володимир Федотович (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

2

UA 92893 U

Спосіб діагностики особливостей порушень нічного сну у хворих на енцефалопатії гіпертонічного та атеросклеротичного ґенезу при змінах геліогеомагнітних впливів

u 2014 03290

31.03.2014/10.03.2014

 Волошин Петро Власович (UA),                 Сухоруков Віктор Іванович (UA), Сербіненко Ірина Анатоліївна (UA), Бовт Юлія Вікторівна (UA), Забродіна Людмила Петрівна (UA), Міщенко Владислав Миколайович (UA), Сухоруков Віктор Вікторович (UA), Лавинська Лідія Іванівна (UA)

 

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

3

UA 94699 U

Спосіб лікування хворих на депресивні розлади екзогенного ґенезу з суїцидальною поведінкою

u 2014 06490

11.06.2014/25.11.2014

Бачериков Андрій Миколайович (UA),                  ткаченко Тетяна Володимирівна (UA),                      Лакинський Роман Вікторович (UA),  Матузок Едуард Геннадійович (UA), Малихіна Наталія Анатоліївна (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

4

UA 95359 U

Спосіб комплексного лікування резистентних тривожно-фобічних розладів

u 2013 15145

24.12.2013/26.05.2014

Марута Наталія Олександрівна (UA), Явдак Ірина Олександрівна (UA),  Колядко  Світлана Петрівна (UA), Череднякова Олена Сергіївна (UA)

Державна Установа «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», вул. Академіка Павлова, 46, м. Харків, 61068 (UA)

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, видані Державною службою інтелектуальної власності України, співробітникам нашого Інституту в 2014 році

1) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 57108 від 20.10.2014 р. «Педіатричний розсіяний склероз». Автори: Волошина Наталія Петрівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна, Василовський Віталій Вадимович

2) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 53117 від 14.01.2014 р. «Методика діагностики копінг-стратегій особистості в ситуації захворювання». Автори: Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко.

3) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 53118 від 14.01.2014 р. «Методика діагностики психологічної готовності до змін». Автори: Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко.

4) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 53115 від 14.01.2014 р. «Методика діагностики рівня комплайєнтності». Автори: Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко.

5) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 53116 від 14.01.2014 р. «Методика діагностики типу комплайєнсу хворих». Автори: Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко.

6) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 55885 від 01.08.2014 р. «Методика діагностики типу терапевтичного альянсу у пацієнтів». Автори: Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко.

7) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір № 55884 від 01.08.2014 р. «Методика діагностики рівня інституціональної довіри в медицині». Автори: Л.Ф. Шестопалова, В.А. Кожевнікова, О.О. Бородавко.

Патенти 2013 рік (7)

Авторське право 2013 рік (4)
1. РОЗСІЯНІЙ СКЛЕРОЗ У ДІТЕЙ У ПИТАННЯХ ТА ВІДПОВІДЯХ № 47785. Волошина Наталія Петрівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна, Василовський Віталій Вадимович / 13.02.2013
2. НОВІ ПІДХОДИ ДО КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ РІЗНИХ ТИПІВ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ І ЇХ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНА ТЕРАПІЯ № 47786. Волошина Наталія Петрівна, Василовський Віталій Вадимович, Негреба Тетяна Валер'янівна, Левченко Ірина Леонідівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна, Ткачова Тетяна Миколаївна, Черненко Максим Євгенович, Гапонов Іван Костянтинович/13.02.2013
3.  Науковий твір № 49966 «Проект протокола лечения педиатрического рассеянного склероза». – 02.07.2013  -  Волошина Наталія Петрівна, Єгоркіна Ольга Вікторівна

4.  Науковий твір № 47520 «Гинкго билоба в лечении и профилактике неврологических заболеваний». – 29.01.2013  -  Терещенко Л. П.

5.  Танцура Л.М., Шатілло А.В., Соколік В.В. UA 83478 U, № заявки 201304249 від 05.04.2013 "Спосіб визначення механічної стійкості клітинних мембран".

 

Патенти 2012 рік (16)

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ РЕКУРЕНТНОГО ДЕПРЕСИВНОГО РОЗЛАДУ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ ПРОЯВАМИ ПОПЕРЕКОВОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНІ НЕЙРОІНФЕКЦІЇ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ЕНЦЕФАЛОПАТІЯМИ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ З ПОРУШЕННЯМ  ЦИКЛУ  СОН-БЕЗСОННЯ

КРІОХІРУРГІЧНА УСТАНОВКА

СПОСІБ  ПРОФІЛАКТИКИ  ПОВТОРНОЇ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ В РАННІЙ ПОСТСУЇЦИДАЛЬНИЙ ПЕРІОД

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ  ДІАГНОСТИКИ ПОЧАТКОВИХ ПРОЯВІВ  НЕДОСТАТНОСТІ КРОВОПОСТАЧАННЯ  ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НЕРВА ПРИ РОЗСІЯНОМУ СКЛЕРОЗІ

СПОСІБ  РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ ХВОРИХ ВІДДАЛЕНИМИ НАСЛІДКАМИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ 

КРІОХІРУРГІЧНА УСТАНОВКА

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ЗАКРИТИХ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ  ДЕБЮТУ ГОСТРОГО НЕВРИТУ

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДШКІРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ  ТКАНИН ЕМБРІОНАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ П*ЯВКИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ  АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З ЕНЦЕФАЛОПАТІЯМИ І ЕМОЦІЙНИМИ РОЗЛАДАМИ

СПОСІБ ПОДОЛАННЯ РЕЗИСТЕНТНОСТІ В ЛІКУВАННІ ЕНДОГЕННИХ ПСИХОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ З СУЇЦИДАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ З ЗАСТОСУВАННЯМ МОДИФІКОВАНОЇ КРАНІОЦЕРЕБРАЛЬНОЇ ГІПОТЕРМІЇ

СПОСІБ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ РЕГУЛЮЮЧИХ СИСТЕМ ВОДНОГО ОБМІНУ ЛЮДИНИАвторське право 2012 рік (8)
СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПЕРВИННОГО ЕПІЗОДУ СИНДРОМУ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЮ З ДЕЛІРІЄМ № 41985. Мінко Олександр Іванович, Гегешко Віталій Васильович, Лінський Ігор Володимирович/30.01.2012

ВДОСКОНАЛЕННЯ СПОСОБУ ОЦІНКИ ТРИВОЖНО-ФОБІЧНОГО СТАТУСУ У ДРІБНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН № 41986. Гейко Валентина Василівна, Гейко Марія Сергіївна / 30.01.2012


Науковий твір "ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ЗООСОЦІАЛЬНИХ ФОБІЙ У ЛАБОРАТОРНИХ ТВАРИН" № 41987. Гейко Валентина Василівна, Гейко Марія Сергіївна / 30.01.2012

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ КОНЦЕНТРАЦІЇ УВАГИ У ХВОРИХ НА НЕВРОТИЧНІ РОЗЛАДИ З ПАРОКСИЗМАЛЬНИМИ СТАНАМИ № 41988. Марута Наталія Олександрівна, Колядко Світлана Петрівна, Каленська Галина Юріївна/30.01.2012

 Науковий твір "ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛЮДИНУ, ЯКА ЗДІЙСНИЛА СПРОБУ САМОГУБСТВА" № 43952. Харченко Аліна Вікторівна/25.05.2012

Літературно-письмовий твір "Інформаційне повідомлення № _" № 46911. Харченко Аліна Вікторівна / 24.12.2012

Науковий твір "Комплект анкет для вивчення організації надання медичної допомоги особам з розладами психічного здоров * я на рівні первинної ланки спеціалізованої та санітарно-медичної допомоги" № 42182. Дьяченко Лілія Іванівна, Шалашова Ілона Валеріївна, Кутіков Олександр Євгенович, Сергієнко Оксана Вікторівна/13.02.2012

Науковий твір "ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ ЦИКЛУ СОН-НЕСПАННЯ" № 45423. Волошина Наталія Петрівна, Перцев Григорій Дмитрович, Негреба Тетяна Валер'янівна / 03.09.2012


Патенти 2011 рік (12)
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ  ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ ІЗ СУЇЦИДАЛЬНОЮ ПОВЕДІНКОЮ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ

СПОСІБ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЛКОГОЛЮ З ДЕЛІРІЄМ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ВТОРИННО

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОЇ КАТАТОНІЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПАРЦІАЛЬНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ УСКЛАДНЕНЬ ЛЕВОДОПАТЕРАПІЇ З УРАХУВАННЯМ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД НЕЇ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РАННІХ ПРОЯВІВ СУДИННОЇ  ПАТОЛОГІЇ ГОЛОВНОГО МОЗКУ У ХВОРИХ З ПРОЛАПСОМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА ТА ВЕГЕТО-СУДИННОЮ ДИСТОНІЄЮ

СПОСІБ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ РЕЗИСТЕНТНИХ ДЕПРЕСИВНИХ РОЗЛАДІВ ЕНДОГЕННОГО ГЕНЕЗУ

СПОСІБ ИНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДБОРУ АНТІЕПІЛЕПТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЇ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЇ

СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ КАНАБІНОІДНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЩУРІВАвторське право 2011 рік (12)
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПОДАЛЬШОГО ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ НА ЕТАПІ ДЕБЮТУ № 40529. Волошина Наталія Петрівна, Негреба Тетяна Валер'янівна, Табачников Марк Ізралієвич, Левченко Ірина Леонідівна, Ткачова Тетяна Миколаївна/19.10.2011

ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ПРИ РІЗНИХ ТИПАХ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ
 № 39160. Волошина Наталія Петрівна, Негреба Тетяна Валер'янівна, Левченко Ірина Леонідівна, Ткачова Тетяна Миколаївна, Єгоркіна Ольга Вікторівна / 14.07.2011


КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ХРОНІЧНИХ НЕЙРОІНФЕКЦІЙ № 39161. Волошина Наталія Петрівна, Негреба Тетяна Валер'янівна, Левченко Ірина Леонідівна/14.07.2011 

КОМП'ЮТЕРНА ПРОГРАМА "КФД КОМПЛЕКС" № 41238. Шатілло Валерій Вікторович, Шатілло Артем Валерійович / 05.12.2011

МЕТОДИКА "ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ ТЕРАПЕВТИЧНОГО АЛЬЯНСУ" № 37303.Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна,
Бородавко Оксана Олександрівна/11.03.2011

МЕТОДИКА "НЕЗАКІНЧЕННІ РЕЧЕННЯ" (модицікація для дослідження терапевтичного альянсу) № 37304. Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, Бородавко Оксана Олександрівна/11.03.2011

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ВІДНОСИН "ЛІКАР-ПАЦІЄНТ" (варіант для лікарів) № 41504.Шестопалова Людмила Федорівна, Бородавко Оксана Олександрівна/23.12.2011

МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ ВІДНОСИН "ЛІКАР-ПАЦІЄНТ" (варіант для пацієнтів) № 41505.Шестопалова Людмила Федорівна, Бородавко Оксана Олександрівна/23.12.2011

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОВІРИ/ НЕДОВІРИ В СИСТЕМІ ВІДНОСИН "ЛІКАР-ПАЦІЄНТ" (варіант для лікарів) № 41506. Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, Бородавко Оксана Олександрівна/23.12.2011

МЕТОДИКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНЯ І ТИПУ КОМПЛАЄНСА ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ № 41507. Шестопалова Людмила Федорівна, Лісна Наталя Миколаївна / 23.12.2011

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДОВІРИ/ НЕДОВІРИ В СИСТЕМІ ВІДНОСИН "ЛІКАР-ПАЦІЄНТ" (варіант для пацієнтів) № 41508. Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна, Бородавко Оксана Олександрівна/23.12.2011

ДИФЕРЕНЦІАЛЬНА ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ДЕМІЕЛІНІЗУЮЧИХ ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ТАБЛИЦЯХ № 40510. Єгоркіна Ольга Вікторівна / 18.10.2011Патенти 2010 рік (4)

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ РІЗНОГО ГЕНЕЗУ НЕВРОЗОПОДІБНОЮ СИМПТОМАТИКОЮ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ПАРОКСИЗМАЛЬНИХ СТАНІВ НЕВРОТИЧНОГО ГЕНЕЗУ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ БОЛЬОВИХ СИНДРОМІВ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕРМІНУ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ЛЮДИНИАвторське право 2010 рік  (1)
Науковий твір "АНКЕТА  ХАРАКТЕРИСТИК ФАКТОРІВ ПСИХІЧНОЇ ТРАВМАТИЗАЦІЇ (ФПТ) № 35636. Марута Наталія Олександрівна, Панько Тамара Василівна, Федченко Вікторія Юріївна, Каленська Галина Юріївна/10.11.2010


Патенти 2009 рік (16)
СПОСІБ ОБ*ЄКТИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ОПІОЇДІВ                         

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОЇ ПЕРВИННО-ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ І ВИМІРЮВАННЯ ВМІСТУ ТЕПЛОВОГО БІЛКА ТАУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ ВОДЯНОГО ОБМІНУ В ПОРОЖНИНІ ЧЕРЕПА У ХВОРИХ НА ГОСТРУ АЛКОГОЛЬНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ
 
СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АЗАРТНИХ ІГР

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ  АЛКОГОЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НЕЙРОДЕГЕНЕРАТИВНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ З КОГНИТИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ  З ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СИМПТОМАТИЧНОЇ ПАРЦІАЛЬНО-ГЕНЕРАЛІЗОВАНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НІКОТИНОВОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ
 
СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЕПІЛЕПТИЧНОГО ВОГНИЩА

СПОСІБ ІМПЛАНТАЦІЇ БАЗАЛЬНИХ ЕЛЕКТРОДІВ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗМІН ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ГІРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ У РОБІТНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

СПОСІБ ІМПЛАНТАЦІЇ ЕЛЕКТРОДІВ ДЛЯ РЕГІСТРАЦІЇ БІОЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ БАЗАЛЬНИХ СКРОНЕВИХ ВІДДІЛІВ ГОЛОВНОГО МОЗКУ


Авторське право 2009 рік (20)
МЕТОДИКА ДЛЯ ОЦІНКИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ "ТИП ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА" № 27194. Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна / 13.01.2009

Науковий твір "Психодіагностична методика "СТИЛЬ РЕАГУВАННЯ ПАЦІЄНТА НА СИТУАЦІЮ ЛІКУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ" № 27971. Шестопалова Людмила Федорівна, Артюхова Владислава Василівна / 11.03.2009

ПЕРЕБІГ І ПРОГНОЗ СУЧАСНИХ ФОРМ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ № 30251. Негреба Тетяна Валер'янівна / 15.09.2009

ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯМ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОПЛЕНІСТЮ РОБОТОЮ (навчанням) WORKING (EDU) - UDIT (Working*s Usage Disorders Identification Test) № 29594.
 ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯМ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ З УЖИВАННЯМ ГАЛЮЦИНОГЕНІВ ( Psychodelics Use Disorders Identification Test - PSYCHODELICS - UDIT) № 29595.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ІЗ ВЖИВАННЯМ ОПІОЇДІВ (витяжка з маку, героїн, трамадол и т.п.) (Opiates Use Disorders Identification Test - OPIATES - UDIT) № 29596.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОПЛЕНІСТЮ Інтернетом INTERNET - UDIT (Internet Use Disorders Identification Test ) № 29597.
 ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ СТУПЕНЯ  СЕКСУАЛЬНОГО ДИСКОМФОРТУ (залежність від сексу) SEX - UDIT (Sex Use Disorders Identification Test ) № 29598.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ ПСИХОСТИМУЛЯТОРІВ (Stimulants-DIT  Use Disorders Identification Test  - STIMULANTS-UDIT) № 29599.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОПЛЕНІСТЮ ПЕРЕГЛЯДОМ ТЕЛЕПЕРЕДАЧ TV - UDIT (TeleVision Use Disorders Identification Test ) № 29600.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОПЛЕНІСТЮ ЧИТАННЯМ (крім навчальної або професійної літератури) READING- UDIT (Reading*s Usage Disorders Identification Test ) № 29601.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ СЕДАТИВНО-СНОДІЙНИХ ЗАСОБІВ  (барбітуратів, бензиазепінів и т.п.) (Sedativ Use Disorders Identification Test - SEDATIVE - UDIT) № 29602.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ З ЗАХОПЛЕНІСТЮ ШОПІНГОМ (походам по магазинам, крім продуктових) SHOPPING- UDIT (Shopping*s Usage Disorders Identification Test ) № 29603.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОПЛЕНІСТЮ АЗАРТНИМИ ИГРАМИ (іграми на гроші) GAMBLING - UDIT (Gambling*s Usage Disorders Identification Test ) № 29604.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ ЛЕТУЧИХ ОРГАНІЧНИХ РОЗЧИННИКІВ (ефіру, бензину, ацетону, клею "момент" і т.п.)(Solvents Use Disorders Identification Test -SOLVENTS-UDIT) № 29605.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ,ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ ТЮТЮНУ (Tobacco Use Disorders Identification Test TOBACCO-UDIT) № 29606.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ КАНАБІНОЇДЇВ (препаратів конопель: гашишу, маріхуани, драпу, анаші, сенсіміли)  (Cannabis Use Disorders Identification Test -CANNABIS - UDIT) № 29607.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ КАВИ (чаю)(COffee (Tea)) ( Use Disorders Identification Test  - COFFEE (TEA)-UDIT) № 29608.
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ ЗАХОПЛЕНІСТЮ ІГРАМИ З ТЕЛЕПРИСТАВКАМИ АБО КОМП*ЮТЕРНИМИ ІГРАМИ (у тому числі іграми в мережі Інтернет) COMP - UDIT (Computer User Disorders Identification Test ) № 29609.
Лінський І.В., Мінко О.І., Артемчук А.П., Гриневич Є. Г.,Маркова М.В., Мусієнко Г.О., Шалашов В.В., Маркозова Л.М., Самойлова О.С., Пономарьов В.І., Бараненко О.В., Мінко О.О., Гольцова С.В., Сергієнко О.В., Лінська К.І./ 27.07.2009
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ*ЯЗАНИХ ІЗ УЖИВАННЯМ ЇЖІ  FOOD-UDIT (Food Use Disorders Identification Test ) № 29681.
Лінський Ігор Володимирович, Мінко Олександр Іванович, Артемчук Анатолій Пилипович, Гриневич Євгенія Геннадіївна, Маркова Мар*яна Владиславівна, Мусієнко Георгій Олександрович, Шалашов Валерій Васильович, Маркозова Любов Михайлівна, Самойлова Олена Степанівна, Пономарьов Володимир Іванович, Бараненко Олексій Валерійович, Мінко Олексій Олександрович, Гольцова Світлана Вікторівна, Сергієнко Оксана Вікторівна, Лінська Катерина Ігорівна/ 30.07.2009Патенти 2008 рік (7)
СПОСІБ ЛАЗЕРОТЕРАПІЇ

СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ КОРЕКЦІЇ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 
СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ДЕМЕНЦІЇ ЗА ДИНАМІКОЮ ГАМА-ГЛУТАМІЛТРАНСПЕПТИДАЗНОЇ АКТИВНОСТІ СИВОРОТКИ КРОВІ В ГЕПАРИНОВАНОМУ ТЕСТІ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФАКТОРІВ ПАТОГЕНЕЗУ БОЛЬОВОГО СИНДРОМУ В СПИНІ У ХВОРИХ НА РОЗСІЯНИЙ СКЛЕРОЗ

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ БОЛЬВОГО СИНДРОМУ В СПИНІ У ХВОРИХ НА НЕЙРОІНФЕКЦІЇ

СПОСІБ ОЦІНКИ СТАНУ ВОДНОГО ОБМІНУ ЛЮДИНИ

СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ІДЕЛЬНОЇ ВАГИ ЛЮДИНИ

Авторське право 2008 рік (1)
МЕТОДИКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ "РІВЕНЬ ТЕРАПЕВТИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА" № 24953. Шестопалова Людмила Федорівна, Кожевнікова Вікторія Анатоліївна/11.07.2008

Патенти 2007 рік (6)
СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НАЯВНОСТІ АУТОІМУННОГО КОМПОНЕНТА ЗАПАЛЕННЯ ПРИ ПРОГРЕДІЄНТНИХ ТИПАХ ПЕРЕБІГУ РОЗСІЯНОГО СКЛЕРОЗУ


СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЇ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ГІРУДОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЄЮ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ МЕТЕОФАКТОРІВ
 


СПОСІБ МОДЕЛЮВАННЯ ПРИГНІЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

 СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НАРКОМАНІЇ

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК

СПОСІБ КУПІРУВАННЯ СИНДРОМУ ВІДМІНИ АЛКОГОЛЯ  target=


Авторське право 2007 рік (1)
ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТИПУ КОМПЛАЄНСА У ХВОРИХ НА АЛКОГОЛЬНУ ЗАЛЕЖНІСТЬ № 21140. Лісна Наталя Миколаївна/06.07.2007>
<

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009