укр рус

логотип 2-2 i.png 

Відомості про науково-практичний медичний журнал "Український вісник психоневрології"

  Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями медичних наук (наказ МОН України від 06 березня 2015 р. № 261).

Журнал "Український вісник психоневрології" друкується з 1993 року ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" сумісно з ГО "Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України" (свідоцтво про держреєстрацію друкованого засобу масової іцнформації КВ № 16345-4817ПР, видано Міністерством юстиції України 10.02.2010 року).

У журналі друкуються нові дані про результати дослідження в галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров'я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.

Видання здійснюється щокварталу. Журнал надходить до медичних бібліотек усіх областей України, НАН України та бібліотек медичних вузів України, до управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій, членам ГО "Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України", до медичних бібліотек столиць країн СНД.

 
Переплатний індекс 40862.


         З приводу розміщення публікацій та реклами звертатися до редакції журналу за наступною адресою:

61068, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 46
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Свідоцтво про державну реєстрацію № 368 від 10.01.94р.
Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України (протокол №5 від 23.02.2006 р.)

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009