укр рус

 

Відомості про науково-практичний медичний журнал "Український вісник психоневрології"

  Журнал внесений до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за галузями медичних наук (наказ МОН України від 06 березня 2015 р. № 261).

Журнал "Український вісник психоневрології" друкується з 1993 року ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України" сумісно з Науково-практичним товариством неврологів, психіатрів та наркологів України (свідоцтво про держреєстрацію друкованого засобу масової іцнформації КВ № 16345-4817ПР, видано Міністерством юстиції України 10.02.2010 року).

У журналі друкуються нові дані про результати дослідження в галузі нейронаук та їх впровадження у практику охорони здоров'я, отримані вченими та лікарями України, ближнього й дальнього зарубіжжя.

Видання здійснюється щокварталу. Журнал надходить до медичних бібліотек усіх областей України, НАН України та бібліотек медичних вузів України, до управлінь охорони здоров'я обласних держадміністрацій, членам Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, до медичних бібліотек столиць країн СНД.

 
Переплатний індекс 40862.


         З приводу розміщення публікацій та реклами звертатися до редакції журналу за наступною адресою:

61068, м. Харків, вул. Ак. Павлова, 46
ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України"

Свідоцтво про державну реєстрацію № 368 від 10.01.94р.
Рекомендовано до друку Вченою Радою Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України (протокол №5 від 23.02.2006 р.)

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009