Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Відділ наукової організації неврологічної, психіатричної допомоги, патентно-ліцензійної роботи та інформаційного забезпечення разом з іншими підрозділами Інституту розробляє наукову тематику, вирішує завдання, що мають фундаментальне та прикладне значення для неврології та психіатрії.
Важливими розділами роботи відділу є:
1. Надання консультативної, науково-практичної і організаційно-методичної допомоги підрозділам Інституту, проведення аналізу їх діяльності;
2. Приймання та оформлення заявок на отримання охоронних документів в галузі інтелектуальної власності та контроль дотримання правової охорони і норм законодавства в цій галузі;
3. Планування, організація та проведення науково-медичних форумів (з’їздів, конференцій, семінарів, симпозіумів) з проблем психіатрії та неврології;
4. Реєстрація технологій, що створені науковцями Інституту при виконанні НДР;
5. Оформлення нововведення наукових підрозділів Інституту для формування Інформаційного бюлетеня НАМН України;
6. Наповнення сайту журналу «Український вісник психоневрології»;
7. Наповнення сайту Інституту;
8. Підготовка журналу «Український вісник психоневрології» для відправлення в фонд Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського;
9. Підготовка статистичних даних з проблем неврології, психіатрії та наркології для підрозділів Інституту, отриманих із Центру медичної статистики МОЗ України. Телефон відділу - 057-725-58-30

ГАЛЕРЕЯ ПІДРОЗДІЛУ

Співробітники

Колєснік

Тетяна

Миколаївна

посада: Зав. відділу наукової організації неврологічної, психіатричної допомоги, ПЛР та ІЗ

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ
Бібліотека Інституту

Бакуменко

Любов

Павлівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ

Сазонов

Сергій

Олександрович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ
Консультативно-поліклінічне відділення

Гольцова

Світлана

Вікторівна

посада: Провідний інженер

науковий ступінь:

вчене звання:

Вайнер

Ірина

Михайлівна

посада: Лаборант

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ

Стефановський

Костянтин

Володимирович

посада: провідний бібліограф

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ
Бібліотека Інституту