Відділення судинної патології головного мозку та реабілітації.

Клінічне відділення

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Кількість штатних співробітників на 01.09.18 р. склало 34 особи.
Відділення працює протягом 39-ти років.
Відділення призначене для надання високоспеціалізованої медичної допомоги, амбулаторним та стаціонарним пацієнтам за напрямками наукової діяльності відділу та являє собою базу для проведення наукових досліджень, впровадження в практичну медицину нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань, проведення клінічних випробувань.
Відділення забезпечує проведення наукових досліджень для розробки ефективних методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації хворих. У відділенні проводиться апробація та впровадження нових методів діагностики лікування та реабілітації хворих, апробація лікарських засобів. Лікарі та наукові співробітники відділення беруть участь у проведенні лікувально-діагностичного процесу, здійснюють обходи, консультації пацієнтів, визначають і коригують плани и тактику подальшого обстеження і лікування хворих, разом з іншими співробітниками відділення, несуть відповідальність за якість лікувально-діагностичного процесу. Лікарі та наукові співробітники відділення беруть участь в організації і проведенні семінарів, клінічних науково-практичних та патолого-анатомічних конференцій, експертних комісій, консиліумів та заходів з контролю якості лікувально-діагностичного процесу.

ГАЛЕРЕЯ ПІДРОЗДІЛУ

Співробітники

Здесенко

Ірина

Володимирівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Гапонов

Петро

Костянтинович

посада: Лікар-невропатолог

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділення судинної патології головного мозку та реабілітації.

Пустовой

Олександр

Сергійович

посада: Фізичний терапевт

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації