> Файл Резолюція НПК 3-4.10.2018, м. Запоріжжя

Резолюція НПК 3-4.10.2018, м. Запоріжжя

Час створення файлу: 22.11.2018

Час дії файлу: 31.12.2025

Дата оновлення файлу: 22.11.2018

Об'єм файлу: 0.06 Мб

ВІДОМОСТІ

Статус файлу

Активний

Тип файлу

doc

Попередній перегляд

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Учасники конференції констатують, що проблеми надання високоякісної допомоги хворим на неврологічні, психічні та наркологічні захворювання є важливою медико-соціальною проблемою, значущість якої зростає в умовах реформування системи охорони здоров’я та викликів гібридної війни. За результатами представлених доповідей та загальної дискусії учасники конференції першочерговими напрямками покращення ситуації у сфері неврологічного, психічного та наркологічного здоров’я населення України вважають: 1. Підвищення рівня обізнаності населення та суспільства щодо питань профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів з неврологічними, психічними, наркологічними, в тому числі і посттравматичними стресовими розладами; 2. Активну інтеграцію неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги до первинної ланку охорони здоров’я; 3. Формування стратегій у сфері надання допомоги та запобігання неврологічним, психічним та наркологічним розладам на базі досягнень доказової медицини з використанням сучасних закордонних та вітчизняних інноваційних технологій; 4. Створення умов для забезпечення якісної освіти студентів-медиків із розширенням міжгалузевих знань із психіатрії, психології, неврології, сексології, психотерапії та наркології. Для реалізації перелічених напрямків доручити Президії ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України» та кафедрам вищих медичних навчальних закладів звернутися до: I. Міністерства охорони здоров’я України з пропозиціями: - підвищувати рівень знань фахівців первинного рівня у сфері діагностики, лікування та профілактики нервових, психічних та поведінкових розладів шляхом внесення змін до відповідних програм підготовки, організації постійно діючих семінарів в реальному та он-лайн режимі з найбільш актуальних питань неврологічної , психіатричної та наркологічної допомоги; - здійснювати заходи щодо залучення молодих фахівців та вчених до роботи у галузі неврології, психіатрії та наркології, надавати всебічну підтримку їхнього професійного розвитку для забезпечення високих стандартів якості надання неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги населенню України; - запровадити дистанційні курси підвищення кваліфікації, а також інші форми дистанційного навчання для лікарів-неврологів, лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів та інших медичних фахівців галузі з огляду на поточну фінансово-економічну ситуацію, сучасний розвиток засобів телекомунікації, необхідність постійного вдосконалення фахових знань та навичок; - підготовку лікарів-наркологів, як фахівців з питань залежностей, потрібно здійснювати через інтернатуру з психіатрії, як основної спеціальності, з наступною спеціалізацією з наркології, як субспеціальності. Відсутність спеціальності нарколог за кордоном не означає, що там відсутні фахівці, які займаються цією проблемою, базовою спеціальністю є психіатрія, а інші є субспеціальностями – психіатри з залежності, аддиктологи тощо; - адаптувати учбові програми дипломної та післядипломної підготовки лікарів-неврологів, лікарів-психіатрів, лікарів-наркологів та лікарів-психологів відповідно до світових стандартів та сучасних досягнень доказової медицини; - змінити критерії оцінки ефективності лікування психічних та поведінкових розладів внаслідок вживання психоактивних речовин з повної абстиненції на покращення якості життя у якості єдиного критерію оцінки ефективності терапії з позицій доказової медицини при розладах, які безпосередньо не загрожують життю пацієнта, та «вижив - не вижив» для гострих станів, на кшталт синдрому відміни з делірієм та/або судомами та гострої інтоксикації (передозування); - фінансування допомоги хворим з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин повинно здійснюватися за рахунок відшкодування 3-5 % доходів від продажу алкоголю та тютюну; - оновити нормативну базу діяльності психіатричної та наркологічної служби відповідно до основних напрямків реформування медичної галузі; - включити в групу пільгового лікування хворих на гепатоцеребральну дистрофію (хворобу Вільсона-Коновалова). Хвороба Вільсона-Коновалова – це хронічно прогресуюче генетично обумовлене захворювання, при неякісному лікуванні якого 15-20 % хворих вмирають, а 35 % стають інвалідами у молодому віці. Лікування коштує до 30 тисяч гривень на рік. У багатьох країнах світу такі хворі ці ліки отримують на пільгових умовах. Відсутність пільгового лікування в Україні викликає занепокоєння як громадських організацій, так і лікарів. II. Обласних експертів із спеціальності «Неврологія», «Психіатрія» та «Наркологія» з пропозиціями: 1) приділяти постійну увагу вдосконаленню реабілітації постраждалих з посттравматичними стресовими розладами; 2) активно долучитися до реалізації в Україні проектів Європейської організації інсульту для країн Східної Європи щодо покращення реабілітації хворих на мозковий інсульт; 3) сприяти більш широкому залученню лікарів-неврологів до виконання госпітального реєстру RES-Q хворих на мозковий інсульт; 4) виконати аналіз результатів проведеного протягом 2-х років реєстру RES-Q та запропонувати рекомендації з покращення якості лікування хворих на інсульт в Україні; 5) запровадити постійно діючий семінар щодо підвищення рівня знань лікарів первинної ланки з питань психіатрії та наркології; 6) посилити контроль за виконанням стандартів лікування хворих на ішемічний та геморагічний інсульт, больові синдроми, деменцію, депресію, посттравматичний стресовий розлад. 7) продовжити вивчення досвіду проекту інтеграції лікування опіоїдної залежності та ВІЛ-інфекції у первинну ланку охорони здоров’я; 8) посилення ролі медичних сестер у сфері охорони психічного здоров’я шляхом внесення змін до класифікатору професій, перегляду системи їхньої підготовки, атестації, функціональних обов’язків та навантаження. III. Обласних державних адміністрацій з пропозиціями: - в процесі реформування та оптимізації структурної організації неврологічної, психіатричної та наркологічної допомоги при скороченні ліжкового фонду стаціонарних закладів передбачити спрямовування коштів на розвиток амбулаторної ланки (перш за все, диспансерів та кабінетів).

ДОДАНІ ФАЙЛИ