> Патология Шизофренія та інші психотичні розлади

Шизофренія та інші психотичні розлади

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПАТОЛОГІЇ

МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ І ДІАГНОСТИКИ

Електросудомна терапія

Електросудомна терапія

Методика полягає у впливі електричним розрядом (20-30 міліампер) на головний мозок. Одночасно, з метою запобігання ускладнень, використовуються міорелаксанти та короткотривалий наркоз. Після сеансу ЕСТ спостерігається період сонливості.

Електросудомна терапія

Методика полягає у впливі електричним розрядом (20-30 міліампер) на головний мозок. Одночасно, з метою запобігання ускладнень, використовуються міорелаксанти та короткотривалий наркоз. Після сеансу ЕСТ спостерігається період сонливості

Когнитивно-поведінкова терапія (КПТ)

КПТ - когнітивно-поведінкова - метод психотерапії, що спирається на положення про визначальну роль пізнавальних процесів (і в першу чергу мислення) у виникненні різного роду психологічних проблем і психічних відхилень (когнітивна терапія). На цій базі формуються поведінкові особливості, які можуть ставати дезадаптивними. Поведінкова (біхевіоральна) терапія включає перебудову поведінкових стереотипів та опрацювання найбільш адаптивних форм.

Транскраніальна парна мікрополяризація

Транскраніальна парна мікрополяризація

Черезшкірне лазерне опромінення крові

Новий, ефективний та безпечний метод лікування спрямован на стимуляцію власних компенсаторних механізмів організму; застосовується в багатьох областях клінічної медицини.

Черезшкірне лазерне опромінення крові

Новий, ефективний та безпечний метод лікування спрямован на стимуляцію власних компенсаторних механізмів організму; застосовується в багатьох областях клінічної медицини.

ЕТІОЛОГІЧНІ ПРИЧИНИ

ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ