Волошина Наталія Петрівна

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

email: proapril@inpn.org.ua

телефон: +38 (057)738 31 41

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Лікар-невропатолог
Лікар-радіолог

Наукові:

Демієлінізуючі та дегенеративні захворювання нервової систем
Магнітно-резонансна томографія
Напрями досліджень:  розсіяний склероз, етіологія, патогенез, патогенетична терапія, можливості магнітно-резонансної томографії у діагностиці розсіяного склерозу, хронічні нейроінфекції, міастенія.

Клінічна діяльність

Нейроінфекції хронічні

Нейроінфекції - надзвичайно гетерогенна група поширених захворювань центральної та периферичної нервової системи, які характеризуються, як правило, важким перебігом, високою летальністю і стійкою інвалідизацією.

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

Наукова діяльність

Ендолюмбальне введення глюкокортикорїдів

Інвазивний метод лікування

Лікування розсіяного склерозу

Впровадження уніфікованого протоколу лікування розсіяного склерозу в Україні.

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

Стаж:

31

науковий

33

клінічний

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

Аспірантура (кафедра нервових хвороб Харківського медичного інституту 1987-1989)
Вища кваліфікаційна категорія за фахом "неврологія"(
Харківська академія післядипломної освіти, 2016)
Лікар-радіоло
г(Харківська академія післядипломної освіти)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Заслужений діяч науки і техніки України (1999). Почесна Грамота Президії Академії медичних наук України (2005), Почесна Грамота Міністерства охорони здоров’я України (2004 ), Диплом «Вища школа Харківщини – кращі імена», Диплом Міжнародного благодійного фонду “Україна 3000», «Подяка Всеукраинского общества инвалидов больных рассеянным склерозом», «Благодарность Харьковского городского общества инвалидов больных рассеянным склерозом».

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Член International Pediatric Multiple Sclerosis Study Group.
Ч
лен Харківського наукового медичного товариства  неврології та Європейської федерації неврологічних товариств.