укр рус

логотип 2-2 i.png 
 
 


Association of Neurologists, Psychiatrists and Narcologists of Ukraine is a National Society/Association (NPA) member of the European Psychiatric Association (EPA) and its Council of NPAs, which groups more than 40 associations from 39 European countries, with growing numbers. The EPA Council of NPAs constitutes the most important discussion platform representing more than 80,000 psychiatrists across Europe aiming to improve psychiatry and mental health care throughout the continent.

For more information on EPA visit the official website , LinkedIn page and check its latest e-newsletter .
---------------------------------------------------------------------------------------------------

ГО «Ассоциация неврологов, психиатров и наркологов Украины» является национальным обществом/ассоциацией (НПА) - членом Европейской психиатрической ассоциации (ЕПА) и её Совета НПА, который объединяет более 40 ассоциаций из 39 стран Европы, и это количество растёт. Совет НПА ЕПА является важнейшей платформой для дискуссий, представляющей более 80 000 психиатров со всей Европы, цель которой - улучшение оказания психиатрической помощи и состояния психического здоровья на всём континенте.

Более подробная информация о ЕПА - на официальном веб-сайте , странице LinkedIn и в последних новостях e-newsletter .

-------------------------------------------------------------------------------------------------

ГО «Асоціація неврологів, психіатрів і наркологів України» є національним товариством/асоціацією (НПА) - членом Європейської психіатричної асоціації (ЄПА) та її Ради НПА, яка об'єднує більш ніж 40 асоціацій з 39 країн Європи, і ця кількість зростає. Рада НПА ЄПА є найважливішою платформою для дискусій, що представляє більше 80000 психіатрів з усієї Європи, і метою якої є покращення надання психіатричної допомоги і стану психічного здоров'я на усьому континенті.
Більш докладну інформацію про ЄПА представлено на офіційному веб-сайті, сторінці
LinkedIn та в останніх новинах e-newsletter .

Адреса:
Україна, 61068, Харків,
вул. Академіка Павлова, 46

Разработка сайта ООО «КОДА» © 2009