Комісія з питань етики та деонтології

Склад Комісії з питань етики та деонтології

Голова Комісї: Третьяков Д.В., к.мед.н., старший науковий співробітник відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Заступник Голови Комісії: Мінко О.І., д.мед.н., професор., завідувач відділу клінічної та соціальної наркології ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України». Секретар Комісії: Трембовецька О.В. – лаборант 10 розряду відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
Григорова І.А. – д.мед.н., професор, завідувач кафедри неврології №1, Харківський Національний Медичний Університет МОЗ України;
Кожина Г.М. - д.мед.н., професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології, Харківський Національний Медичний Університет МОЗ України;
Теренковський Д.І. – к.мед.н., завідувач відділенням погранічної психіатрії ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
Романова Л.Я. – к.мед.н., завідувач відділенням судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
Павлов А.Ю. – к.мед.н., завідувач відділенням клінічної, соціальної та дитячої психіатрії ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
Пилипець О.Ю. – к.мед.н., старший науковий співробітник відділу дитячої психоневрології та пароксизмальних станів ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
Волкова Т.В. – к.тех.н., доцент кафедри транспортних технологій Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
Дерюгіна Т.П. – провідний юрист-консульт ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»;
Дрозд О.Д. - голова профспілкового комітету ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України».

Нормативні документи

please Stay tuned for more

Стандартні операційні процедури

please Stay tuned for more

Контакти Комісії з питань етики та деонтології

тел.: +38057 771 68 55
факс: +38057 738 33 87
e-mail: lec.inpn@ukr.net

Тел.: (057) 771 68 55