Бічний аміотрофічний склероз

Бічний аміотрофічний склероз (БАС) - невиліковне рідкісне нейродегене-ративне захворювання невідомої етіології, яке уражає рухову систему.

Больові синдроми у спині та шиї вертебрального та не вертебрального походження

міастенія

Міастения - аутоіммунне нервово-м`язеве захворювання, що характеризується патологічно швидким тупоманням поперечнополосатых м`язів.

Нейроінфекції хронічні

Нейроінфекції - надзвичайно гетерогенна група поширених захворювань центральної та периферичної нервової системи, які характеризуються, як правило, важким перебігом, високою летальністю і стійкою інвалідизацією.

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

Транзиторна ішемічна атака (ТІА)

ТІА - це тимчасовий епізод неврологічної дисфункції, викликаний фокальної ішемією головного або спинного мозку, або ішемією сітківки без ознак гострого інфаркту при проведенні нейровізуалізації.