Наукова частина Інституту

Адміністрація Наукової частини

Марута

Наталія

Олександрівна

посада: Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу пограничної психіатрії

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ пограничної психіатрії

Кутіков

Олександр

Євгенович

посада: Учений секретар Інституту

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Колєснік

Тетяна

Миколаївна

посада: Зав. відділу наукової організації неврологічної, психіатричної допомоги, ПЛР та ІЗ

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ наукової організації, ПЛР та ІЗ
Бібліотека Інституту

Документи Наукової частини

Академічна доброчесність. Глосарій термінів та понять

Тип файлу: pdf

Статус файлу: активний

Вимоги до оформлення дисертації - Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40

Тип файлу: docx

Статус файлу: активний

Контакти Наукової частини

Заступник директора Інституту з наукової роботи - д-р мед. наук, проф. МАРУТА Наталія Олександрівна
Учений секретар Інституту - канд. біол. наук, доц. КУТІКОВ Олександр Євгенович
Тел.: (057) 725 58 16

Адреса: вул. Академіка Павлова, 46, 61068, м. Харків; ДУ ІНПН НАМН України, 1 поверх, приймальня Наукової частини
Секретар приймальні Наукової частини - ЧЕРКАШИНА Людмила Федорівна
Тел.: (057) 725 58 14
Факс: (057) 738 33 87
email: inpn@ukr.net