Дирекція

Лінський

Ігор

Володимирович

посада: Директор Інституту, завідувач відділу невідкладної психіатрії та наркології

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Марута

Наталія

Олександрівна

посада: Заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу пограничної психіатрії

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ пограничної психіатрії

Пісоцька

Олена

Володимирівна

посада: Головний лікар

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Суслова

Людмила

Василівна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Лінський Ігор Володимирович

посада: Директор Інституту, завідувач відділу невідкладної психіатрії та наркології

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

email: i_linskiy@inpn.org.ua

телефон: +380577383387

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Психіатрія, Наркологія

Наукові:

Психіатрія, Наркологія