Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Відділ невідкладної психіатрії та наркології є науково-практичним структурним підрозділом інституту і являє собою базу для проведення наукових досліджень, розробок, апробації та впровадження в практику нових методів профілактики, діагностики і лікування, надання високо-кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги хворим, а також для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації та підвищення професійного рівня лікарів. Відділ невідкладної психіатрії та наркології має клінічні бази в Харківській обласній клінічній психіатричній лікарні №3 (Центр невідкладної психіатрії, 7-психіатричне відділення), Харківській обласній клінічній наркологічній лікарні. Основним напрямком діяльності відділу є діагностика невідкладних станів в психіатрії та наркології, розробка сучасних методів надання невідкладної допомоги в психіатрії та наркології. Відділ невідкладної психіатрії та наркології виконує наукові дослідження спрямовані на вивчення: а) механізмів та закономірностей формування гострих психотичних розладів різної етіології, їх вікових, гендерних особливостей, патоморфозу, чинників розвитку резистентності, визначення діагностичних критеріїв та принципів лікування; б) профілактики суїцидальної поведінки при різних формах психічних розладів; в) психічних розладів пов’язаних з участю в екстремальних подіях, включаючи бойові дії; г) ускладнень фармакотерапії; д) можливостей різних варіантів фармакотерапія у лікуванні психічних розладів; є) епідеміології, механізми та закономірностей формування, лікування залежностей від психоактивних речовин, та нехімічних залежностей; ж) розробка сучасних методів надання невідкладної допомоги в психіатрії та наркології.

Співробітники

Лінський

Ігор

Володимирович

посада: Директор Інституту, завідувач відділу невідкладної психіатрії та наркології

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Задорожний

Володимир

Володимирович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат медичних наук

вчене звання: Старший науковий співробітник, доцент

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Кузьмінов

Валерій

Никифорович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: старший науковий співробітник

Ткаченко

Тетяна

Володимирівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання:

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Васильєва

Ольга

Олександрівна

посада: старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: старший науковий співробітник, доцент

Денисенко

Михайло

Михайлович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: Старший науковий співробітник

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Лакинський

Роман

Вікторович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: -

Відділ невідкладної психіатрії та наркології

Малихіна

Наталія

Анатоліївна

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: -

ПОСЛУГИ