Спеціалізована вчена рада ДФ 64.566.001 ДУ ІНПН НАМН України

20.07.2020 Колєснік Тетяна Миколаївна

НОВИНА

Повідомляємо, що до спеціалізованої вченої ради ДФ 64.566.001 ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України», що утворена наказом МОН України № 897 від 06.07.2020 року, надійшла до розгляду дисертаційна робота заочного аспіранта відділу судинної патології головного мозку та реабілітації ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії медичних наук України» Дарія Івана Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) з галузі знань 22 «Охорона здоров`я» за спеціальністю 222 «Медицина» на тему «Клініко-патогенетичні особливості механізмів формування хронічної ішемії мозку у пацієнтів з метаболічним синдромом».