> Метод Стабілометрія

Стабілометрія

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ

Стабілометрія дозволяє отримати візуальне відображення коливань тіла людини, їх напрямок, амплітуду та частотний діапазон. Відомо, що система рівноваги є індикатором загального стану функціонального стану людини, що дозволяє використовувати даний метод для контролю терапії, що проводиться, при різних видах патології. Також стабілометрія надає можливісь здійснювати корекцію функції рівноваги за допомогою метода біологічного зворотнього зв’язку.

ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ

Стабілометрія є єдиним методом кількісного та якісного відображення порушень рівноваги, що дозволяє об’єктивно оцінити амплітуду, частоту та напрямок качань пацієнта у фронтальній та сагітальній площинах.

ЩО ПОТРІБНО ВІД ПАЦІЄНТА

ПОВ'ЯЗАНІ СПІВРОБІТНИКИ

ПОВ'ЯЗАНІ ПІДРОЗДІЛИ