Привалова Наталія Миколаївна

посада: старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат психол.наук

вчене звання: -

email: npryvalova@inpn.org.ua

телефон: +38 057 7384146

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Медична психологія, дитяча психологія

Наукові:

медична психологія, дитяча психологія

Стаж:

35

науковий

35

клінічний

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Нейропсихологічний метод дослідження: стандартний (по А.Р.Лурія) та з використанням сенсибілізованих проб, що забезпечує диференційовану та повну оцінку збережених і порушених ланок психічної діяльності, дає можливість охарактеризувати основні причини (чинникі), що визначають структуру і динаміку розладів когнітивних та емоційних процесів (в тому числі субклінічних). Результати дослідження є допоміжними для клінічної діагностики та можуть слугувати основой для побудови індивідуальної корекційної програми. Для дітей (5 років і більше) та дорослих при будь-яких формах патології мозку.
 
Комплекс методів нейропсихологічної корекції когнітивних розладів у дітей та дорослих

Комплекс методів досліждення порушень особистісного розвитку дітей і підлітків, а також дорослих осіб (адаптований з урахуванням віку дослідженого), який дозволяє визначити причини їхньої психічної та соціальної дезадаптації і розробити рекомендації по корекції родинних відносин та методів родинного виховання, а також для вирішення наявних психологічних проблем. Цей комплекс включає вивчення особливостей родинних відносин та родинного виховання, вивчення особливостей реагування в конфліктних та стресових ситуаціях, вивчення системи самооцінки (Я-концепції, самосимпатії та самоповаги), оцінку рівня тривоги як інтегрального показника психологічного неблагополуччя, вивчення ієрархії цінностей та мотиваційних конфліктів.Результати дослідження є допоміжними для клінічної діагностики та можуть слугувати основой для побудови індивідуальної корекційної програми.