Максимова Людмила Олегівна

посада: Завідувачка відділенням

email: polyclinic.inpn@gmail.com

телефон: +380577255811

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Лікар-невропатолог

Клінічна діяльність

Больові синдроми у спині та шиї вертебрального та не вертебрального походження

Деменція

Деменція - це захворювання, в процесі якого відбувається зниження когнітивної функції (тобто здатності мислити) більшою мірою, ніж це очікується при нормальному старінні. Наступають виражені розлади пам`яті, мислення, розуміння, мови і здатності орієнтуватися, рахувати, пізнавати і міркувати. Поступово знижується також здатність здійснювати повсякденні дії і контактувати з оточуючими. Деменція є одним з основних чинників, що призводять до обмеження можливостей літніх людей, і вона вважається однією з найважчих хвороб для самого хворого, для його родини і для суспільства.

Епілепсія

Транзиторна ішемічна атака (ТІА)

ТІА - це тимчасовий епізод неврологічної дисфункції, викликаний фокальної ішемією головного або спинного мозку, або ішемією сітківки без ознак гострого інфаркту при проведенні нейровізуалізації.

Хвороба Паркінсона та паркінсонізм

Хвороба Паркінсона це хронічне прогресуюче захворювання,переважно пов`язане з дегенерацією дофаминергічних нейронів з накопиченням у них патологічного білку альфа-синуклеїну.

ГРАНТИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної неврології», Харків, 2020р.
Науково-практична конференція з міжнародною участю «Захворювання екстрапірамідноі нервової системи: клініка, діагностика, лікування»,Киів,2019р.
Науково-практична конференція «Нові перспективи в лікуванні хвороби Паркінсона та її пізніх ускладнень-деменціі», Харків, 2019р.
“Controversies in Neurology”, Киів, 2019р.
«Друга школа рухових розладів» Ужгород, 2019р.

Стаж:

26

клінічний