Мерчанська Ольга Вікторівна

посада: завідувач лабораторією

email: lab@inpn.org.ua

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

клініко-лабораторна діагностика

Наукова діяльність

Електросудомна терапія

Метод лікування психічних розладів, що базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом.

Ендолюмбальне введення глюкокортикорїдів

Інвазивний метод лікування

Лікування розсіяного склерозу

Впровадження уніфікованого протоколу лікування розсіяного склерозу в Україні.

Медикаментозні лікувальні блокади

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

Розвантажувально-дієтична терапія

Розвантажувально-дієтична терапія (РДТ) – варіант терапії, в основі якого лежить обмеження раціону живлення або повне голодування з метою лікування та оздоровлення

Черезшкірне лазерне опромінення крові

Новий, ефективний та безпечний метод лікування спрямован на стимуляцію власних компенсаторних механізмів організму; застосовується в багатьох областях клінічної медицини.

Стаж:

33

клінічний

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

В лабораторії виконуються загальноклінічні, гематологічні, біохімічні дослідження

Загальноклінічні: дослідження сечі, спинно-мозкової рідини

Гематологічні: загальний аналіз крові

Біохімічні: показники білкового обміну, вуглеводного обміну, ліпідного спектра, мінерального обміну, показники системи гемостазу, визначення активності ферментів, ревмопроби