Василовська Лариса Федорівна

посада: Завідувач відділенням

науковий ступінь: кандидат медичних наук

email: ftolfk@inpn.org.ua

телефон: (057) 738-43-22

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Наукова діяльність

Арт-терапія

Арт-терапія спрямована на усунення наявних поведінкових і емоційних порушень, що виявляються у формі депресивних, тривожно-фобічних реакцій і інших невротичних симптомів, а також симптомів психосоматичних роз-ладів. Формування в учасників арт-терапевтичної програми по-зитивної самооцінки, реалізацію їх творчого потенціалу, розвиток навичок комунікації, здатності до самостійного прийняття рішень і прояву ініціативи, навичок психі-чної саморегуляції і здатності до конструктивного вираження емоцій, що сприяють їх більш успішної адаптації; сприяє самовираженню, розширенню особистого досвіду, самопізнання і внутріш-ньої інтеграції особистості.

Електросудомна терапія

Метод лікування психічних розладів, що базується на викликанні у пацієнта судомних нападів за допомогою подразнення головного мозку електричним струмом.

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

Полісомнографія (ПСГ)

Метод об’єктивної оцінки порушень сну

Стаж:

44

клінічний

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

Фізіотерапевтична терапія, лікувальна фізкультура