Нікішкова Ірина Миколаївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат біол. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

email: inikishkova@inpn.org.ua

телефон: +380 771 68 66

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Наукові:

Фізіологія людини та тварин
Кріобіологія та кріомедицина
Напрями досліджень: Нейрофізіологія, пам’ять та навчання при неврологічних патологіях, кЕЕГ, викликані потенціали, розробка комп’ютеризованих інструментів для психометричної та нейрокогнітивної оцінки при нейродегенеративних і демієлінізуючих патологіях

ГРАНТИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

І Конгрес Української протиепілептичної ліги (Одеса, 1997);
VІ Міжнародний симпозіум \"Біологічні механізми старіння\" (Харків, 2004);
IІІ Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2007);
IV Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2012);
23-я Європейська конференція з інсульту (Ніцца, 2014);
24-а Європейська конференція з інсульту (Відень, 2015);
2-а Конференція Європейської організації з інсульту (Барселона, 2016);
2-й Конгрес Європейської академії неврології (Копенгаген, 2016);
V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2017);
3-я Конференція Європейської організації з інсульту (Прага, 2017);
3-й Конгрес Європейської академії неврології (Амстердам, 2017);
4-а Конференція Європейської організації з інсульту (Гетеборг, 2018);
4-й Конгрес Європейської академії неврології (Лісабон, 2018);
Науково-практична конференція з міжнародною участю \"Можливості та досягнення
сучасної фармакотерапії в практиці невролога\"(Харків, 2019);
Конференція \"Життя з розсіяним склерозом – Life with MS. Kharkiv Patient’s
Conference\" (Харків, 2019); 
Науково-практична конференція з міжнародною участю \"Актуальні питання сучасної
неврології\" (Харків, 2020);
6-й Конгрес Європейської академії неврології (Віртуальний конгрес, 2020)

Стаж:

20

науковий

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

• Аспірантура (кафедра фізіології людини та тварин Харківського національного університета ім. В.Н. Каразіна);
• Семінари "Належна клінічна практика (GCP)" (ДЕЦ МОЗ України; 2011, 2013, 2016);
• Сертифікат "Good Clinical Practice" (NIDA Clinical Trials Network; National Institute on Drug Abuse, USA)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

• Член Наукової секції Європейської академії неврології «Клінічна нейрофізіологія» (з 2018 р.);
• Член Проблемної комісії ДУ ІНПН НАМН України «Неврологія»;
• Координатор ДУ ІНПН НАМН України з міжнародних наукових зв’язків;
• Організатор Конференції "Життя з розсіяним склерозом – Life with MS. Kharkiv Patient’s

Conference";
• Куратор YouTube-каналу "Центр розсіяного склерозу ІНПН";
• 3 патента і 4 свідоцтва про авторське право (Україна)