Василовський Віталій Вадимович

посада: Завідувач відділення

науковий ступінь: кандидат мед. наук

вчене звання: ст. наук. співроб

email: vvasylovskyy72@inpn.org.ua

телефон: +38 (050) 302 38 33

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Лікар-невропатолог

Наукові:

Демієлінізуючі та дегенеративні захворювання нервової систем
Магнітно-резонансна томографія.
Напрями досліджень:  розсіяний склероз, етіологія, патогенез, патогенетична терапія, можливості магнітно-резонансної томографії у діагностиці розсіяного склерозу, 
ендолюмбальне введення глюкокортікоїдів у хворих на прогредіентні форми розсіяного склерозу, хронічні нейроінфекції.

Клінічна діяльність

Нейроінфекції хронічні

Нейроінфекції - надзвичайно гетерогенна група поширених захворювань центральної та периферичної нервової системи, які характеризуються, як правило, важким перебігом, високою летальністю і стійкою інвалідизацією.

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

Наукова діяльність

Ендолюмбальне введення глюкокортикорїдів

Інвазивний метод лікування

Лікування розсіяного склерозу

Впровадження уніфікованого протоколу лікування розсіяного склерозу в Україні.

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

Стаж:

19

науковий

21

клінічний

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

Аспірантура (Інститут неврології, психіатрії та наркології АМНУ, 1999-2003)
Вища кваліфікаційна категорія (Харківська академія післядипломної освіти)