> Іван Волошин-Гапонов

Волошин-Гапонов Іван Костянтинович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Ст.наук.співроб. (доцент)

email: voloshingaponov.ivan@inpn.org.ua

телефон: +380950816098

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Клінічні:

Неврологія

Наукові:

Нервові хвороби
Напрями досліджень: вивчення особливостей клініко-неврологічного перебігу нейродегенеративних та демієлінізуючих захворювань, а також розробка ранніх методів діагностики та своєчасного лікування цих захворювань.

Клінічна діяльність

розсіяний склероз

РС (розсіяний склероз) – це аутоіммунне демієлінізуюче нейродегенеративне захворю-вання, основним патофізіологічним механізмом якого є аутоагресія проти мієліну ЦНС.

Наукова діяльність

Лікування розсіяного склерозу

Впровадження уніфікованого протоколу лікування розсіяного склерозу в Україні.

Плазмаферез

Медикаментозна терапія болю в залежності від провідного патогенетичного механізму та перебігу больового синдрому

ГРАНТИ, КОНФЕРЕНЦІЇ

IV Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2012); 
V Національний конгрес неврологів, психіатрів та наркологів України (Харків, 2017); 
3-й Конгрес Європейської академії неврології (Амстердам, 2017); 
4-й Конгрес Європейської академії неврології (Лісабон, 2017).

Стаж:

11

науковий

13

клінічний

ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА:

Харківська медична академія післядипломної освіти (ХМАПО)

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Стипендіат від Кабінету Міністрів України (2013-2015)
Почесна грамота Президії Національної академії медичних наук України (2011)
Почесна грамота Президії Національної академії медичних наук України (2017)