Семікіна Олена Євгеніївна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання: старший науковий співробінтик, доцент

email: osemikina@inpn.org.ua

СПЕЦІАЛЬНОСТІ