Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації є структурним, науково-дослідним та клінічним, лікувально-діагностичним підрозділом ДУ ІНПН НАМН. Кількість штатних співробітників на 01.09.18 р. склало 16 осіб.
Відділ працює протягом 30-ти років.
Основними напрямками діяльності відділу є:
1.Вивчення факторів ризику, патогенетичних механізмів розвитку, клінічних проявів різних форм судинних захворювань головного мозку.
2. Розробка критеріїв діагностики, методів лікування та профілактики хворих з гострими та хронічними порушеннями мозкового кровообігу.
3. Проведення регістрів мозкових інсультів в різних регіонах України.
4. Вивчення факторів ризику, патогенетичних механізмів розвитку хвороби малих судин головного мозку та розробка на цій основі методів лікування та профілактики.
5. Вивчення механізмів цереброваскулярних порушень у хворих на метаболічний синдром.
6. Вивчення клініко-патогенетичних механізмів, клінічних проявів цереброваскулярних порушень у хворих, що перенесли операції на серці та коронарних судинах.
7. Вивчення захворюваності, розповсюдженості, клініко-патогенетичних механізмів епілепсії в різних регіонах України.

ГАЛЕРЕЯ ПІДРОЗДІЛУ

Співробітники

Міщенко

Владислав

Миколайович

посада: Завідувач відділу

науковий ступінь: Доктор мед.наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Волошин

Петро

Власович

посада: Головний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Бовт

Юлія

Вікторівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Дмитрієва

Олена

Вікторівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Cт. наук. співроб. (доцент)

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Здесенко

Ірина

Володимирівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання: Ст. наук. співроб. (доцент)

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Харіна

Катерина

Василівна

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Бокатуєва

Вікторія

Василівна

посада: науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат мед. наук

вчене звання:

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації