hello2 Інформація для пацієнтів

Пісоцька

Олена

Володимирівна

посада: Головний лікар

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Максимова

Людмила

Олегівна

посада: Завідувачка відділенням

науковий ступінь:

вчене звання:

Консультативно-поліклінічне відділення