Комплекс методів досліждення порушень особистісного розвитку

ПОВНЕ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ

Комплекс методів досліждення порушень особистісного розвитку, адаптований з урахуванням віку дослідженого, який дозволяє визначити причини їхньої психічної та соціальної дезадаптації і розробити рекомендації по корекції родинних відносин та методів родинного виховання, а також для вирішення наявних психологічних проблем. Цей комплекс включає вивчення особливостей родинних відносин та родинного виховання, вивчення особливостей реагування в конфліктних та стресових ситуаціях, вивчення системи самооцінки (Я-концепції, самосимпатії та самоповаги), оцінку рівня тривоги як інтегрального показника психологічного неблагополуччя, вивчення ієрархії цінностей та мотиваційних конфліктів. Результати дослідження є допоміжними для клінічної діагностики та можуть слугувати основою для побудови індивідуальної корекційної програми

ПОВ'ЯЗАНІ СПІВРОБІТНИКИ

ПОВ'ЯЗАНІ ПІДРОЗДІЛИ