Відділ дитячої психоневрології та пароксизмальних станів

Науковий відділ

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДРОЗДІЛ

Кількість штатних співробітників становить 7 осіб. Відділ працює протягом 22-х років. Основними напрямками діяльності відділу є: 1. Дослідження значення поліморфізму генів системи цитохромів Р-450 в механізмах виникнення фармакорезистентних форм епілепсій у дітей, оптимізація підходів до діагностики та лікування. 2. Дослідження впливу хронічних та латентних вірусних та паразитарних інфекцій на виникнення та перебіг епілепсій та інших пароксизмальних станів у дітей. 3. Дослідження структури медико-генетичних факторів ризику захворюваності дітей на епілепсії в Україні в різні вікові періоди, розробка заходів профілактики та лікування 4. Дослідження впливу соматичної патології на виникнення та перебіг епілепсій у дітей, розробка заходів щодо його мінімізації. 5. Вивчення захворюваності, розповсюдженості, клініко-патогенетичних механізмів епілепсії в різних регіонах України. 6. Розробка та оптимізація діагностичних алгоритмів для нервово-м`язових захворювань, розробка та апробація засобів вимірювання ефективності лікувальних та/або реабілітаційних втручань при нервово-м`язових захворюваннях. Розробка терапевтичних засобів та/або засобів, що модифікують перебіг нервово-м`язових захворювань. 7. Дослідження механізмів, закономірностей та чинників формування неврологічних та психічних проявів мінімальної мозкової дисфункції у дітей.

Співробітники

Танцура

Людмила

Миколаївна

посада:

науковий ступінь:

вчене звання:

Дубенко

Андрій

Євгенійович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Доктор мед. наук

вчене звання: Професор

Відділ судинної патології головного мозку та реабілітації

Шатілло

Андрій

Валерійович

посада: Провідний науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Пилипець

Олена

Юріївна

посада: старший науковий співробітник

науковий ступінь: кандидат медичних наук

вчене звання:

Відділ дитячої психоневрології та пароксизмальних станів

Третьяков

Дмитро

Володимирович

посада: Старший науковий співробітник

науковий ступінь: Кандидат мед. наук

вчене звання:

Лук`янцева

Ольга

Юріївна

посада: Молодший науковий співробітник

науковий ступінь:

вчене звання:

Відділ дитячої психоневрології та пароксизмальних станів

Семенова

Рузана

Мазагирівна

посада: Лаборант

науковий ступінь:

вчене звання:

ПРОЕКТИ ТА ГРАНТИ